หน้าหลัก
หนังสือในห้องสมุด
สมาชิกในห้องสมด
แนะนำหนังสือใหม่
ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานอื่น
 
 
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง ค้นหาจากชื่อผู้แต่ง ค้นหาจากเลขเรียกหนังสือ ค้นหาจากเลขทะเบียน กลับหน้าหลัก
   
 
วิธีการสืบค้นฐานข้อมูล.

1. เลือข้อมูลที่จะสืบค้น
2. ใช้ ชื่อหนังสือ ,ชื่อผู้แต่ง,เลขเรียก,เลขทะเบียน เป็น คำค้น


 
     

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 391/1 หมู่ 2 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต4,
โทรศัพท์ 053799106 โทรสาร 053799106
เวอร์ชัน: 1.0.0    วันที่ : 02/02/2552
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.slw.pmrschool.net