หน้าหลัก
หนังสือในห้องสมุด
สมาชิกในห้องสมด
แนะนำหนังสือใหม่
ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานอื่น
 
 
สถิติจำนวนหนังสือทั้งหมด
จำนวนหนังสือปกติ   4294  เล่ม
จำนวนหนังสือชำรุด-รอซ่อม   0  เล่ม
จำนวนหนังสือชำรุด-รอจำหน่าย   0  เล่ม
จำนวนหนังสือจำหน่าย   2990  เล่ม
จำนวนหนังสือทั้งหมด   7284   เล่ม

รายงานหนังสือเรียงตามลำดับหมวด 000 ถึง 900

แสดงรายการจำนวนหนังสือ หมวด  000  จำนวน   450  ชุด

แสดงรายการจำนวนหนังสือ หมวด  100  จำนวน   19  ชุด

แสดงรายการจำนวนหนังสือ หมวด  200  จำนวน   226  ชุด

แสดงรายการจำนวนหนังสือ หมวด  300  จำนวน   550  ชุด

แสดงรายการจำนวนหนังสือ หมวด  400  จำนวน   477  ชุด

แสดงรายการจำนวนหนังสือ หมวด  500  จำนวน   504  ชุด

แสดงรายการจำนวนหนังสือ หมวด  600  จำนวน   331  ชุด

แสดงรายการจำนวนหนังสือ หมวด  700  จำนวน   124  ชุด

แสดงรายการจำนวนหนังสือ หมวด  800  จำนวน   182  ชุด

แสดงรายการจำนวนหนังสือ หมวด  900  จำนวน   2578  ชุด

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 391/1 หมู่ 2 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต4,
โทรศัพท์ 053799106 โทรสาร 053799106
เวอร์ชัน: 1.0.0    วันที่ : 02/02/2552
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.slw.pmrschool.net