1
ระบบงานห้องสมุด
2
ระบบงานธนาคารความดี
3
ระบบงานพยาบาล
4
ระบบเช็คการมาเข้าแถวตอนเช้า
5
ระบบสมรรถภาพนักเรียน
6
ระบบภาพกิจกรรมในโรงเรียน

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 391/1 หมู่ 2 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต4,
โทรศัพท์ 053799106 โทรสาร 053799106
เวอร์ชัน: 1.0.0    วันที่ : 02/02/2552
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.slw.pmrschool.net